1. Zasady uczestnictwa:- W konkursie mogą wziąć udział dzieci do lat 15;- Każdy uczestnik ma zaprezentować co najmniej 3 pisanki (NA WYDMUSZKACH) własnoręcznie wykonane w dowolnej  technice;- Podpisane prace (imię i nazwisko, adres, telefon) należy dostarczyć w koszyczku     lub  na  podstawce do Gminnej Świetlicy do dn. 03. 04. 2012r. ;- Jury oceniać będzie prace pod kątem pomysłowości, techniki i estetyki wykonania,     niepowtarzalnych zdobień, ogólnego wrażenia;- Najciekawsze prace zostaną wyróżnione i  nagrodzone. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie;2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko przy ul. Kochanowskiego 135 lub pod nr tel. 48 62 10 154    Dn. 21.03.2012r. o godz.16.00 w Gminnej Świetlicy odbędą się WARSZTATY  „KARTKI ŚWIĄTECZNE”/na warsztatach będzie można poznać różne sposoby ręcznego zdobienia kartek, jak również samodzielnie wykonać kartki /