Przedszkolaki prezentowały wyuczone wiersze w dwóch kategoriach –  dzieci młodsze:3, 4 latki, oraz dzieci starsze: 5,6 latki. Dzieci oceniało jury w składzie:

Małgorzata Markowska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, 

Teresa Rodakowska – dyr. PSP w Bogucinie,

Joanna Malec – przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola,

Beata Kowalik – przedstawiciel Urzędu Gminy d/s oświaty.

 

Komisja miała trudne zadanie ponieważ wszystkie dzieci bardzo ładnie recytowały swoje wiersze.Ale po wysłuchaniu prezentacji i naradzie jury wytypowało laureatów. W kategorii dzieci młodszych I miejsce zdobyła Ania Kamińska („Jagódki”) II miejsce – Wiktor Strzeżek (Jagodki), III miejsce – Ada Zawłocka (Biedronki) oraz wyróżnienie – Amelia Piwowarska (Biedronki). W kategorii dzieci starszych I miejsce zdobyła Amelia Kwaśnik (Krasnale), II miejsce – Alan Kołdej (Leśne Duszki), III miejsce – Oliwia Sobieszek (OP Garbatka – Letnisko), wyróżnienie Mateusz Świątek (OP Bogucin). Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, rzeczowe,oraz słodycze, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział i nagrody rzeczowe. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!! i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok.