Ich prezentacje oceniało jury w składzie: pani Maria Dziedzicka (przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki), pani Małgorzata Markowska (kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko), pan Zbigniew Wdowiak (przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Garbatce-Letnisko) i pani Mariola Nowakowska (nauczycielka języka polskiego i historii w ZSS).

 

Celem konkursu organizowanego w ramach obchodów Dni Patrona Szkoły jest zachęcenie młodych ludzi do obcowania z poezją o tematyce patriotycznej, a także rozwijanie szacunku do historii naszego kraju. Popisy recytatorów poprzedził występ chóru szkolnego pod kierunkiem pana Dariusza Rodakowskiego. Dziewczęta zaśpiewały kilka pieśni patriotycznych. Prowadzenie konkursu powierzono pani Renacie Maj. Starała się ona ośmielić stremowanych uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych, wśród których jako pierwszy zaprezentował się niespełna czteroletni Filip Gniwek z PSP w Bogucinie.

 

Poziom tegorocznych prezentacji był bardzo wysoki. Jury po burzliwych naradach postanowiło nagrodzić następujących uczniów:

 

I kategoria (przedszkola)

I miejsce Igor Grzywacz (PSP nr 3 w Kozienicach)

II miejsce Wiktoria Wolszczak (ZSP w Starych Słowikach)

III miejsce Alicja Baryłka (PSP w Baryczy)

 

II kategoria (kl. I-III)

I miejsce Julia Marek (PSP w Suchej)

II miejsce Nicola Jaworska (PSP w Baryczy)

III miejsce Dawid Abramczyk (PSP w Wólce Tyrzyńskiej)

 

III kategoria (kl. IV-VI)

I miejsce Dawid Hernik (PSP w Suchej)

II miejsce Maciej Balcerzak (PSP w Nowej Wsi)

III miejsce Katarzyna Mazur (PSP w Wólce Tyrzyńskiej)

 

Nagrodę specjalną

otrzymała Oliwia Sobieszek (PSP w Garbatce-Letnisko)

 

Nagrody książkowe dla recytatorów ufundował Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko, a dodatkowe upominki przekazało Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Patronat nad konkursem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Kozienickiego i Wójt Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Organizacją konkursu zajęły się nauczycielki języka polskiego, pani Karolina Matejszczak, pani Mariola Nowakowska oraz pani Anna Rutka. Fotorelację z przebiegu konkursu przygotowała pani Monika Rodakowska.

 

Anna Rutka