Podczas spotkania oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach – Pani Patrycja Zaborowska przedstawiła uczestnikom zagadnienia dotyczące tworzonej mapy zagrożeń. Wyjaśniła jej cele, możliwości i sposoby wykorzystywania. Zwróciła uwagę jak ważne jest stworzenie tego typu mapy dla identyfikacji skali oraz rodzaju realnych niebezpieczeństw przez lokalną społeczność. Pani Oficer podkreśliła również, że ww. narzędzie odzwierciedla zagrożenia już dostrzeżone oraz aktualne – mapa podlega zmianom co jakiś czas.

Warto nadmienić, iż wszystkie przekazane podczas konsultacji informacje, dotyczące funkcjonowania tego narzędzia oraz uwagi i spostrzeżenia uczestników, zostaną zawarte w ogólnym sprawozdaniu ze spotkania.

 

Niewątpliwie debata była okazją aby mieszkańcy oraz przedstawiciele władz i lokalnych instytucji, mogli porozmawiać i przekazać swoje spostrzeżenia dotyczące lokalnych zagrożeń oraz poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Kinga Kowalczyk