W dniu 26 sierpnia 2018 roku podczas obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych wręczone zostało wyróżnienie w postaci statuetki „Szycha Garbacka”. Tym razem Kapituła Konkursowa zadecydował o przyznaniu w/w wyróżnienia Księdzu Prałatowi Robertowi Gołębiowskiemu za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”.

Ksiądz Prałat dr Rober Gołębiowski będąc uczniem szkoły podstawowej brał czynny udział w życiu społeczności szkolnej organizując wspólnie z nauczycielką historii inscenizacje historyczne.

Jako uczeń szkoły średniej przyczynił się do rozwoju młodzieżowego Ruchu Światło Życia wspierając działania Księdza dr Marka Dziewieckiego.

Będąc na studiach prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, a następnie pracując w Watykanie otaczał troską i pomocą pielgrzymów z naszej parafii. Podczas urlopu w rodzinnym domu uczestniczy w uroczystościach patriotycznych i świętach. W swoich homiliach nawiązuje do historii Polski i jej obecnej sytuacji oraz rozbudza patriotyzm lokalny.

Jego praca w Watykanie jako Adwokata Roty Rzymskiej, obrońcy węzła małżeńskiego została doceniona przez obecnego Ojca Świętego Franciszka uzyskaniem tytułu „Prałat Honorowy Jego Świątobliwości”.