Ksiądz Stanisław Mnich urodził się 12 lipca 1936 roku we Wrzosie koło Przytyka. Wpływ na powołanie kapłańskie ks. Stanisława obok religijności rodzinnego domu miał proboszcz miejscowej parafii ks. Władysław Gac, pochodzący z parafii Opactwo, a przede wszystkim najstarszy brat – wówczas kleryk Wyższego Seminarium w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1961 roku z rąk ks. biskupa Jana Kantego Lorka. Ks. biskup Edward Materski w 1988 roku mianował ks. Stanisława Mnicha kanonikiem honorowym kapituły Opatowskiej.

26 sierpnia 1990 roku w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej liturgicznie objął parafię pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Garbatce-Letnisku. Ks. Stanisław Mnich jako człowiek, kapłan, proboszcz i dziekan w okresie swej posługi kapłańskiej pełnionej w parafii Garbatka-Letnisko został obdarowany przez władze diecezjalne wieloma funkcjami. Był człowiekiem rady kapłańskiej, rady konsulatorów, rady ekonomicznej i rady budowlanej. Wiele z tych funkcji pełnił przez wiele kadencji. W 1995 r. w wyniku reorganizacji przez biskupa Ordynariusza Edwarda Materskiego struktury dekanatów powołany został do życia dekanat czarnoleski, a proboszcz Parafii Garbatka-Letnisko mianowany został jego dziekanem. W maju 2004 roku biskup Zygmunt Zimowski wręczył ks. Stanisławowi nominację Jana Pawła II, nadając mu tytuł prałata Jego Świętobliwości. Działania ks. Prałata wpisują się w życie Gminy i lokalnej społeczności. Jego staraniem została odrestaurowana świątynia w Garbatce-Letnisko, w której wykonano szereg prac: odnowiono i ocieplono kościół, odmalowano jego wnętrze oraz ozdobiono je dębowymi ołtarzami i drogą krzyżową, został również ułożona marmurowa posadzka, a w oknach kościoła i kaplicy Matki Bożej zamontowano witraże. Dokonał również remontu zakrystii, sali katechetycznej, kaplicy przedpogrzebowej wyposażonej w chłodnię. Generalnemu remontowi zostały poddane również plebania, wikariat i budynek klasztoru. Dzięki ks. Stanisławowi świątynia w Garbatce stała się wizytówką i symbolem naszej miejscowości. Ponadto rokrocznie organizował obchody rocznicy pacyfikacji Garbatki-Letnisko oraz bitwy pod Molendami, modląc się za poległych. Czynnie troszczył się o zachowanie pamięci historycznej wśród młodych mieszkańców Garbatki, czego wyrazem może być nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa srebrny i złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Takim człowiekiem i kapłanem był ks. Prałat Stanisław Mnich, którego otwartość

i dobroć serca zna jedynie Bóg. Ks. prałat Stanisław Mnich zmarł 11 września 2008 roku. 

       Rada Gminy Garbatka-Letnisko na sesji w dniu 28 kwietnia 2008 roku nadała Ks. prałatowi Stanisławowi Mnichowi – Proboszczowi Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Garbatka-Letnisko.