Obchody rozpoczęły się pod Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach polową mszą świętą w intencji poległych. Następnie miał miejsce uroczysty Apel Poległych z udziałem Orkiestry Wojskowej z Dęblina, licznie przybyłych pocztów sztandarowych, władz samorządowych, przedstawicieli organizacji, instytucji oraz społeczności lokalnej. W uroczystościach wzięli udział również uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

 

Ważnym punktem była inscenizacja bitwy, która odbyła się na polach

w Brzustowie.Była to żywa lekcja historii dotycząca naszej małej ojczyzny, w której brał udział 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko, „Strzelcy” z Radomia, Pionek i Kozienic, harcerze z Radomia oraz członkowie 14. Pułku Strzelców Syberyjskich

z Przasnysza. Bitwa z 1914 roku była największym polem walki Legionów Polskich na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. Bitwę pod Anielinem-Laskami można nazwać bitwą trzech Marszałków Polski: Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego oraz Michała Rola-Żymierskiego. GCRSiP