Leszek Kołakowski urodził się 23 października 1927 r. w Radomiu. Pisarz, filozof i publicysta. Najwybitniejszy filozof polski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, następnie wykładowca, m.in. na Uniwersytecie w Oxfordzie, Członek Polskiej Akademii Nauk. Kawaler Orderu Orła Białego. Główne dziedziny zainteresowania prof. Leszka Kołakowskiego to : filozofia i prądy mistyczne XVII w., filozofia współczesna, badanie granic i możliwości filozofii, jej antynomii i iluzji oraz współczesna kultura i cywilizacja. Prof. Leszek Kołakowski uprawiał także sceptyczno-krytyczną moralistykę filozoficzną. Opublikował liczne rozprawy naukowe z zakresu filozofii, teorii kultury i religioznawstwa, m.in. Filozofia pozytywistyczna (1966), Kultura i fetysze (1967), Obecność mitu (1972), Jeśli Boga nie ma (1987). Napisał również wiele pełnych humoru utworów moralistyczno-filozoficznych, m.in. Trzynaście bajek (1963), Rozmowy z diabłem (1965), Czy diabeł może być zbawiony (1982). W 1996 nagrał dla Telewizji Polskiej 30 mini wykładów poświęconych ważnym zagadnieniom filozofii kultury (m.in. władzy, tolerancji, zdradzie, równości, sławie, kłamstwu), wydane następnie w formie książkowej jako Mini wykłady o maxi sprawach. W 2004 rozpoczął telewizyjne wykłady z serii O co nas pytają wielcy filozofowie. 

       Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Garbatka-Letnisko na sesji w dniu 23 kwietnia 2005 r. prof. Leszkowi Kołakowskiemu motywuje się tym, iż w okresie okupacji w latach 1942-1945 spędził młodzieńcze lata życia w Garbatce-Letnisku, nawiązując wiele znajomości i przyjaźni z mieszkańcami naszej Gminy, które przetrwały lata. Jako patriota kontynuował naukę w Garbatce-Letnisku pobierając lekcje u miejscowych nauczycieli, w tym także u prof. Stanisława Ziemieckiego. Wówczas zaszczepił w sobie duszę myśliciela/filozofa, co zaowocowało podjęciem nauki na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filozofii. Garbatka-Letnisko zapisała mu się głęboko w pamięci. Nigdy nie wstydził się pobytu w Garbatce-Letnisko, wręcz przeciwnie będąc zagranicą zawsze mile ją wspominał.

      Przyznanie prof. Leszkowi Kołakowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Garbatka-Letnisko jest wyrazem uznania osiągnięć wybitnego przedstawiciela myśli naukowych.Zmarł 17 lipca 2009 r. w szpitalu w Oxfordzie. Jego ciało sprowadzono do Polski i w dniu 29 lipca pochowano na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.