Podziękowania za sukces– Rolą gazety jest nie tylko dostarczanie czytelnikom jak najszybciej informacji, ale też kreowanie rzeczywistości.Promowanie najlepszych firm, najlepszych samorządów, najlepszych wzorców. Myślę, że nasz wybór spotka się z państwa przychylnością – mówił Sławomir Baćkowski, dyrektor oddziału „Echa Dnia”.

 

Fot. Łukasz Wójcik. Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka-Letnisko odebrał nagrodę „Lidera Regionu” w kategorii „edukacja ekologiczna”

 

– Kiedy zorganizowaliśmy pierwszą edycję konkursu, zastanawialiśmy się, czy w następnym roku będziemy mogli wyłonić laureatów zasługujących na szczególne uznanie, wyróżniających się na tle innych. Dziewiąta już edycja konkursu pokazuje, że wciąż mamy komu dziękować za aktywność i wyniki na rynku, ale też ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy na rzecz mieszkańców regionu – dodał Marcin Genca, zastępca redaktora naczelnego „Echa Dnia”. – Jest to dla mnie wielki zaszczyt i honor, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wyróżniamy liderów, którymi możemy się chwalić. Chcemy się cieszyć waszym sukcesem – powiedział członek kapituły senator Wojciech Skurkiewicz.

 

 

W tym roku nagrody i wyróżnienia w różnych kategoriach otrzymało 36 firm, instytucji, samorządów. W tym roku przyznaliśmy nagrody w kategoriach: „superlider”, „inwestycje”, „zdrowie – profilaktyka”, „ambasador regionu”, handel – usługi”, „edukacja ekologiczna”, „usługi – rozrywka”, „usługi eventowe”, „rewitalizacja – archeologia”, „przemysł spożywczy”, „kultura – rozrywka”, „edukacja – kultura”, „produkcja – budownictwo”, „projekty unijne – pozyskiwanie funduszy unijnych”, „zdrowa żywność”, „wsparcie dla regionu”.Przyznaliśmy nagrodę Lidera Regionu 8 samorządom, które zdaniem jury konkursowego wyróżniały się inicjatywami lokalnymi, ułatwieniami dla rozwijania biznesu, albo ilością inwestycji, albo pozyskiwaniem pieniędzy unijnych.

 

Kapituła i patroni Honorowymi członkami kapituły byli prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.Wśród patronów byli poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, senator Wojciech Skurkiewicz, poseł Małgorzata Woźniak, prezydent Radomia Radosław Witkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk, starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, burmistrz Warki Dariusz Gizka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radomia Wiesław Wędzonka, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zbigniew Banaszkiewicz, prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej Artur Około – Zubkowski, wiceprezes Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej Katarzyna Owczarek, kanclerz radomskiej loży Business Center Club, prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Robert Składowski i dyrektor radomskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Andrzej Januszewicz.

 

 

Autor: EchoDnia/ Fot. Łukasz Wójcik