Uprzejmie informuję, że dnia 10 października 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się LIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Molendy.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur