Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej: uregulowania prawne – ABC przedsiębiorczości, księgowość, biznesplan, możliwość pozyskania wsparcia finansowego na założenie i rozwój działalności. Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2011 r. w godz. 10:00- 16:00, w Gminnej Świetlicy przy ul. Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko (budynek OSP). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (48) 62 10 114 wew. 30. Liczba miejsc ograniczona. Kurs prowadzony w formie warsztatów, każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.