Badania prowadzone były przez firmę  LUXMED Diagnostyka, finansowane przez NFZ oraz fundusze EOG. Z badań skorzystało ponad 90 mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko.

GCRSiP