W 2014 roku Kapituła Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu historycznego wyróżnienia Wójta Gminy Garbatka-Letnisko, w postaci Statuetki  „Szycha garbacka” Panu Marianowi Krekorze za dotychczasową działalność  na rzecz Gminy w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”.

      Jest strażakiem ochotnikiem od 60 lat. Obecnie pełni funkcję Prezesa OSP w Garbatce-Letnisku. Dzięki jego działaniom i zaangażowaniu Ochotnicza Straż Pożarna systematycznie się rozwija. Wszyscy strażacy są w pełni umundurowani oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt specjalistyczny, a wysoki poziom ich umiejętności jest widoczny w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Garbacka Straż jest tą organizacją społeczną, która jest obecna podczas uroczystości patriotycznych, religijnych i kulturalnych. W ubiegłym roku miejscowa Jednostka OSP obchodziła swoje 90-lecie. Podczas wzorowo przygotowanej uroczystości Wojewoda Mazowiecki odznaczył Druha Mariana Krekorę Złotym Krzyżem zasługi. A w latach wcześniejszych otrzymał za swoją pracę Złoty Znak Związku, jak i inne wysokie odznaczenia resortowe np. medale „Za zasługi dla pożarnictwa” (brązowy, srebrny i złoty). Pan Marian Krekora to osoba godna naśladowania, jest wzorem profesjonalizmu, zaangażowania, patriotyzmu i obowiązkowości, a przede wszystkim pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego, bezinteresownej służby innym.