Porozumienie to zakłada między innymi zwiększenie zasięgu łączności radiowej wykorzystywanej do celów ostrzegania i alarmowania w ramach systemu łączności Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego, poprzez użyczenie Gminie radiotelefonu cyfrowego działającego w systemie motoTRBO. Przedmiotowy Projekt jest realizowany przez Wojewodę Mazowieckiego i jest dofinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej.