Prawie wszystkie jednostki z naszego terenu wykazały bardzo dobrą mobilizację i wystawiły zespoły do współzawodnictwa. Najwięcej gospodarze z Garbatki-Letnisko -5 zastępów, w tym drużynę żeńską i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, jedyną w tym roku na tych zawodach. Poza tymi dwoma gminę Garbatkę reprezentowały jeszcze trzy zespoły z Bąkowca, Garbatki –Letnisko i Garbatki Nowej, którzy na zawody przyjechali nowym samochodem bojowym Renault G-230, niedawno otrzymanym.

Gmina Sieciechów wystawiła cztery zespoły z Sieciechowa, Głuśca, Łojów i Zajezierza, natomiast Gniewoszów tylko dwa, z Wysokiego Koła i Gniewoszowa, ale ci ostatni uzyskali najlepszy czas (95,39s) i zajęli pierwsze miejsce we współzawodnictwie. Oni też pojadą we wrześniu br. Na zawody powiatowe do Kozienic.

Zawody prowadził młodszy brygadier Paweł Potucha, z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kozienic, który przewodniczył również zespołowi sędziowskiemu. W organizację i merytoryczne prowadzenie włączył się również Robert Grygiel, były strażak zawodowy, a teraz członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Województwa Mazowieckiego. Dopisali też gospodarze terenu w osobach; wicestarosty powiatu Kozienickiego Krzysztofa Stalmacha, wójtów z Garbatki-Letnisko Roberta Kowalczyka i z Gniewoszowa Wiesława Pawlonki, z Sieciechowa w zastępstwie wójta obecna była sekretarz gminy Teresa Sujkowska, która po skończonych zawodach razem z wcześniej wymienionymi wręczyła startującym w zawodach puchary i upominki rzeczowe oraz pogratulowała osiągniętych wyników.

Troska gospodarzy i samorządów o poziom wyszkolenia i wyposażenia jednostek ZOSP jest dobrze widoczna nie tylko w przygotowaniach do zawodów ale również w bardzo dobrym sprzęcie jakim dysponują ochotnicy, a i w tym zakresie mamy ogromny postęp. Było przyjemnie patrzeć jak japońskie motopompy wyposażone w elektronikę szybko odpalały i podawały wodę pod wysokim ciśnieniem. Wszystko to później jest tak bardzo ważne przy prowadzeniu akcji gaśniczych, ratowaniu mienia a przede wszystkim życia ludzkiego.

Ryszard Mazur