Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami poprzez spotkania czytelnicze. Oddział przedszkolny włącza się w jubileusz 30- lecia uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Przez wprowadzenie postaci Małego Misia jako przewodnika po świecie praw dziecka i dobranie do zajęć odpowiedniej literatury, proces zdobywania wiedzy na temat praw  i obowiązków dzieci zostanie znacznie uatrakcyjniony. Dodatkowo współpraca między przedszkolami zaowocuje nowymi pomysłami w zakresie popularyzowania wiedzy na temat praw dziecka wśród dorosłych.

Jest to już kolejna innowacja oparta na postaci Małego Misia realizowana z przedszkolakami. W ubiegłym roku przebiegała pod hasłem „Mały Miś w świecie zawodów – preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym”, a w jej realizację aktywnie włączyli się również rodzice.

Alicja Morawska