Gmina Garbatka–Letnisko rozpoczęła realizację kolejnego projektu unijnego pn.: ”Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbatka- Letnisko”, realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w  systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Inwestycja dofinansowana zostanie środkami  Europejskiego Funduszu Społecznego.  Celem projektu jest podniesienie standardu opieki przedszkolnej w oddziale przedszkolnym PSP w Bogucinie.

 

 

Dzięki pozyskanym środkom toalety dla dziewcząt i chłopców dostosowane zostaną do potrzeb dzieci młodszych oraz wyremontowane zostaną  łazienki dla personelu. W ramach remontu zaplanowano: wymianę płytek i posadzek, wymianę drzwi oraz nowe umywalki, sanitariaty i kratki wentylacyjne. Estetykę łazienek dopełni malowanie ścian i montaż luster. Znaczna cześć pozyskanych funduszy przeznaczona będzie jednak na doposażenie oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki  oprócz  nowych mebli, zabawek i wspaniałych pomocy dydaktycznych, otrzymają również laptop z oprogramowaniem, drukarkę, telewizor z odtwarzaczem CD i interaktywny dywan. Odpoczynek po zabawie zapewnią maluchom wygodne poduchy i materace. Zaplecze socjalne  wzbogaci się o nową lodówkę, odkurzacz, kuchnię elektryczną i nowoczesne zestawy sprzątające.

 

Koszt realizowanego projektu opiewa na 87.270,00 zł. Planowany termin oddania do użytku przewidywany jest na wrzesień br., więc nowy rok szkolny 2015/2016 maluchy rozpoczną w komfortowo wyposażonym dla nich oddziale.