„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogucin gm. Garbatka-Letnisko dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 10.000,00 zł”