W ramach zadania wykonana zostanie drewniana konstrukcja o powierzchni 232 m2 zlokalizowana w czaszy zbiornika z wejściem od strony prawobrzeżnej plaży połączona trapem ze schodami betonowymi położonymi wzdłuż skarpy plażowej. Od strony prawej pomostu zostanie wykonany pomost pływający stanowiący zatokę do cumowania małych jednostek pływających.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość inwestycji: 578 100,00 zł,

Wartość dofinansowania: 154 590,00 zł.