W trakcie trwania turnusów dzieci mają okazję wziąć udział w ciekawych wyjazdach, wycieczkach pieszych, a także brać udział w integracyjnych grach i zabawach. Natomiast Gmina Garbatka-Letnisko ze swojej strony zapewnia kolonistom możliwość korzystania z bezpiecznej plaży, kina letniego oraz zaplecza sportowego.

 

Kinga Kowalczyk