Przedsięwzięcie, mające na celu rozwój bazy rekreacyjno – sportowej w naszej Gminie, współfinansowane jest z funduszy zewnętrznych, o które efektywnie wystarały się władze samorządowe. Łączna wartość inwestycji to 1.205.500,00 zł, z czego 833.000,00 zł to dotacja pochodzącą ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.Prace budowlane zakończą się na przełomie listopada i grudnia 2011 roku.Ich efektem będzie profesjonalne, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, przystosowane do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkówkę. W ramach inwestycji zaprojektowano także projektory do oświetlenia terenu, chodniki oraz budynek sanitarno – szatniowy.Z pewnością realizacja opisanego przedsięwzięcia podniesie standard organizowanych imprez sportowych oraz przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.