7 września br. została podpisana umowa z firmą AKCES ENERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynie Jeziorna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego w Garbatce-Letnisko” na kwotę 323.000,00 zł, z czego 243.750,00 zł to dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Zakres prac obejmuje montaż 6 masztów oświetleniowych o wys. 12 m po 4 oprawy oświetleniowe na każdym słupie oraz budowę sytemu nawadniania płyty boiska.

Termin realizacji określono na 60 dni od dnia podpisania umowy.