Termin składania wniosków:

Podejmowanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.

Rozwijanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – proponowany termin naboru: od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych– proponowany termin naboru: od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 do godziny 16.00.

Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl.

 III. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”.

 LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, tel. kom. 793 864 252 email: [email protected].

 

Irena Bielawska

Kierownik Biura Projektu