Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Decyzją Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, drugie miejsce w grupie wiekowej klas 4-8 zajęła uczennica PSP w Bogucinie, Zuzanna Świątek, która przygotowała pracę pod kierunkiem pani Marioli Gębskiej.

 

PSP w Bogucinie