Po raz dwunasty w Polsce a jedenasty w Garbatce-Letnisko odbyła się akcja Narodowego Czytania objęta honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W sobotę
9 września na skwerze Św. Jana Pawła II, tak jak w wielu innych miejscach w Polsce i za granicą, czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Organizatorem spotkania byli: Wójt Gminy Garbatka-Letnisko oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Markowska – dyrektor biblioteki, która po przywitaniu wszystkich uczestników odczytała okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Lektorami Narodowego Czytania byli: sekretarz gminy Garbatka-Letnisko -Marzena Pomarańska, radna Rady Gminy – Dorota Ziarkowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej – Agnieszka Babańca, dyrektor Przedszkola Samorządowego – Aleksandra Rembielińska-Grygiel oraz nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej – Monika Rodakowska.

Opublikowaną w 1888 r. powieść, ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. I właśnie te wspaniałe i poetyckie opisy przyrody, dworku Korczyńskich czy zaścianka Bohatyrowiczów odczytali nam nasi lektorzy. Wszyscy czytający stanęli na wysokości zadania i zgromadzona publiczność, na świeżym powietrzu i przy pięknej pogodzie z przyjemnością wysłuchała fragmentów wspaniałego dzieła Elizy Orzeszkowej.

Na zakończenie spotkania wszyscy czytający oraz 10 pierwszych uczestników wydarzenia, otrzymało egzemplarze Nad Niemnem opatrzone pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania 2023. Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Garbatce i można nią ostemplować własne egzemplarze Nad Niemnem.

 

Małgorzata Markowska