W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie. Z ośmiu zaproponowanych tekstów wybraliśmy cztery nowele: Dym – Marii Konopnickiej,  Orkę – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego i Katarynkę Bolesława Prusa. Publiczne czytanie wybranych nowel odbyło się w lokalu Kina Za Rogiem w Garbatce-Letnisko.

Uczestnikami akcji byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi oraz mieszkańcy Garbatki. Spotkanie poprowadziła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Markowska. Wybrane nowele odczytali:

– Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz

– radna Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pani Dorota Ziarkowska

– radny Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pan Czesław Pacuła

– radny Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pan Ryszard Mazur

– nauczycielka PSP w Garbatce-Letnisko Pani Agnieszka Rygiel

– nauczycielka PSP w Bogucinie Pani Mariola Gębska

Po odczytanych tekstach wyświetlony został film Katarynka z 1967 r. w reżyserii Stanisława Jędryki.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze Katrynki Bolesława Prusa ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko i opatrzone pamiątkową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbatce i można nią ostemplować własne egzemplarze nowel.