Spotkanie prowadziła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Markowska. Odczytano sześć scen Wesela.

Fragmenty sztuki Stanisława Wyspiańskiego przeczytali:– Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pan Włodzimierz Mazur – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Garbatka-Letnisko Pani Irena Piechocińska – Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz – Sołtys wsi Garbatka Długa i Nowa Pan Czesław Pacuła – Prezes Stowarzyszenia Aktywni 50+ Pani Teresa Bęczkowska – Nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce Pani Agnieszka Rygiel – Nauczycielka j. polskiego w PSP w Bogucinie Pani Beata Maciąg

Po odczytanych fragmentach wyświetlony został film Wesele z 1972 r. w reżyserii Andrzeja Wajdy, który znajduje się w zasobach Kina Za Rogiem. Po projekcji Przewodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz Mazur w imieniu wszystkich podziękował Pani Małgorzacie Markowskiej i Iwonie Stępień z Gminnej Biblioteki Publicznej za przygotowanie akcji Narodowego Czytania w Garbatce-Letnisko. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze Wesela ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko opatrzone pamiątkową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbatce i można nią ostemplować własne egzemplarze Wesela.

Autor: Małgorzata MarkowskaFot. Agnieszka Rygiel, Czesław Przerwa