W Gminie Garbatka-Letnisko obchody 11 Listopada rozpoczęto o godz. 10.00 – uroczystą Mszą Święta w Kościele pw. NNMP w Garbatce-Letnisko. Eucharystię celebrował Ks. kan. Augustyn Rymarczyk. Kapłan podczas Słowa Bożego podkreślał jak ważna jest jedność w narodzie, w rodzinie, za przykład podał polskie rodziny podczas zaborów. Nawiązał też do naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, który niejednokrotnie podczas pielgrzymek do naszego kraju całował polską ziemię.

W uroczystej Mszy Świętej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, liczne poczty sztandarowe, dyrekcja oraz grono pedagogiczne szkół gminnych, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy.

Po zakończeniu Eucharystii władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko, przedstawiciele kombatantów oraz służb leśnych, złożyli wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze pod Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach, dla upamiętnienia poległych z 1918 roku.