Należy pamiętać że 11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy,  a szczególnie Polski. Ponieważ po 123 latach niewoli narodowej   i powstańczych zrywów wolnościowych, nasz kraj wreszcie odzyskał niepodległość. Święto Niepodległości czczone jest także przez władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisko, gdzie modlono się w intencji Ojczyzny. We mszy świętej uczestniczyli mieszkańcy oraz poczty sztandarowe.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku 11 listopada symboliczne kwiaty pod Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko Włodzimierz Mazur, Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego UG Marzena Pomarańska. Kinga Kowalczyk