Spotkanie poprowadzili Pani Dorota Ziarkowska i Pan Andrzej Baracz, którzy przybliżyli obecnym historię kolędowania i pochodzenie kolęd. Poszczególne kolędy wykonali: Chór Seniora „Wrzos”, Jadwiga Kutyła, Czesław Przerwa, Agnieszka Łyjak, Ks. Maciej Będziński, Zuzia Mazur, Anna Karsznia,  Wiesława Gorycka,  Włodzimierz Mazur, Barbara Kwaśnik, Paweł Kibil, Karolina Kęska i Krystyna Kłos. Wykonawcom w kolędowaniu towarzyszyła publiczność. Słodki poczęstunek zakończył ten wyjątkowy wieczór, za udział w którym organizatorzy dziękują zarówno prowadzącym,wszystkim uczestnikom jak i niezawodnej publiczności.