Na galę przybyli znamienici goście wśród nich: wicewojewoda Dariusz Piątek, wicekurator Albert Stoma,prezydent Radomia Radosław Witkowski, wiceprezydent Karol Semik, posłowie i senatorowie, ks. Łabendowicz, burmistrzowie i wójtowie gmin.

 

 

 Odznaczenia Prezydenta RP wręczali wicewojewoda mazowiecki  Dariusz Piątek oraz wicekurator Albert Stoma. Brązowym Krzyżem Zasługi nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorowano 6 osób. Odznaczenie nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, angażują się w działalność publiczną i ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wśród wyróżnionych znalazła się -pani Monika Bernacik-nauczycielka ZSS w Garbatce Letnisko.

 Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania  odznaczono wielu nauczycieli Medalami KEN , które przyznaje Minister Edukacji Narodowej. W tej grupie zasłużonych nie mogło zabraknąć nauczycieli z Garbatki- Letnisko.

 

 

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej zostali odznaczeni pani Irena Cieloch, pani Grażyna Kalembkiewicz i pan Waldemar Langa. Otrzymali medale z rąk wicekuratora Alberta Stomy i pani dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu Izabeli Renowskiej.

Galę prowadziły panie: Anna Ostrowska – dyrektor wydziału edukacji w Radomiu oraz Izabela Renowska –  dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu. Podniosły i uroczysty charakter zapewniły występy : chóru nauczycielskiego Festa Allegra pod batutą P.Bąbolewskiego oraz zespołów taneczno- wokalnych ,, Zakrzewiaki” i ,,Wolaniaki”.

 Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!