W celu zapobiegania wypadkom zamarznięć udzielamy wsparcia w formie schronienia, odzieży, żywności oraz opału. Pomoc jest udzielana wg kryteriów ustawy o pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł netto, dla osoby w rodzinie – 514 zł netto. Prosimy o wszelkie informacje i kontakt w sprawach dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko czynny:

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek – Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00 tel. 48 6210314