Niebawem ruszy przebudowa drogi krajowej Nr 79, tj. ul. Kozienicka od skrzyżowania z Ponikwą oraz ul. Zwoleńska

W ramach inwestycji wykonane zostaną: dwa pasy ruchu o nawierzchni mineralno – bitumicznej szerokości 3,5m każdy, pas środkowy z kostki kamiennej, zjazdy oraz chodniki i ciągi pieszo – rowerowe, oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu separujące ruch pieszy i samochodowy, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne i przepusty drogowe  oraz przebudowa istniejących sieci wodociągowych, sanitarnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych.

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy, prowadzona będzie połówką jezdni w sposób naprzemienny wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świetlnych. Zapewnione będą dojścia i dojazdy do posesji prywatnych. Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby utrudnienia dla mieszkańców były możliwie krótkotrwałe i jak najmniej uciążliwe.

W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe i koncepcyjne dla przedsięwzięcie polegającego na  „Rozbudowie drogi krajowej nr 79 Garbatka-Wilczowola”, którego inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, a Wykonawcą firma Budimex S.A.

Wartość inwestycji szacuje się na ponad 90 mln. zł. Odcinek o długości 7,7 km planowany jest do zrealizowania w latach 2024-2025.