Goście już po przekroczeniu progów szkoły zainteresowali się jej szeroką działalnością. Oglądali dyplomy z naszych osiągnięć, czytali informacje w szkolnych gablotach, podziwiali prace plastyczne uczniów na szkolnych korytarzach. Dyrektor Teresa Rodakowska serdecznie powitała gości i krótko przedstawiła jak kultywowana jest pamięć o Legionach J. Piłsudskiego. Dłuższą relację z uroczystości szkolnych i środowiskowych przedstawiła w prezentacji multimedialnej Pani Mariola Gębska – opiekun Szkolnego Koła Turystycznego.

Największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja zdjęć z rekonstrukcji walk pod Anielinem i Laskami, które odbywają się od kilku lat na polach wsi Brzustów. Pani Mariola obszernie przedstawiła działalność istniejącego na naszym terenie 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko i zaprosiła na październikową rekonstrukcję bitwy do Brzustowa. Zaprezentowała również uczniowskie prace przygotowywane pod jej kierunkiem na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”. Wśród prac zachwyt wzbudziły prace o 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, o dawnym życiu na wsi, willach w Garbatce i przydrożnych kapliczkach oraz najstarszych domach w Bogucinie. Zgromadzeni żywo zainteresowali się również materiałami, które udostępniła na spotkanie Pani Sekretarz Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko – Teresa Fryszkiewicz i mieszkaniec Brzustowa – Pan Henryk Cieślik. Miło upłynął również czas przy herbatce. Goście opowiadali o swych ojcach, którzy uwielbiali i czcili swego wodza, przyjaciela i wielkiego Polaka – Józefa Piłsudskiego. Wspólnych tematów nie brakowało, bowiem okazało się, że duża grupa przybyłych to byli nauczyciele. Podczas odwiedzin miejsc związanych z Marszałkiem i jego żołnierzami, przewodnikiem była również Pani Mariola Gębska i towarzyszący jej mąż Jerzy. Uczestnicy pielgrzymki stanęli na miejscu bitwy w Brzustowie, gdzie znajduje się krzyż i tablica pamiątkowa. Udali się do Mauzoleum w Żytkowicach, przed szkołę w Laskach, gdzie znajduje się pamiątkowy kamień oraz na cmentarze z I wojny światowej w Krasnej Dąbrowie i Molendach.

Dla nas – jeszcze czynnych nauczycieli, była to ciekawa lekcja historii, której nie znajdzie się w książkach. Pamiątką tej niecodziennej wizyty dla szkoły – jest Cegiełka na Pomnik Legionistów, który jeszcze w tym roku stanie w Łodzi, dla uczniów – książka „Raper w Legionach” a dla nas, nauczycieli – wpis do szkolnej kroniki uwieńczony słowami: „Jesteśmy wdzięczni jako już ostatnie dzieci legionistów polskich za krzewienie tych tradycji i jednocześnie wychowanie ku miłości do Ojczyzny”

Dyrektor Teresa Rodakowska