Muzeum Regionalne w Kozienicach cieszy się sławą miejsca, które gromadzi ludzi kultury i sztuki. Jednym z wielu wydarzeń, przyciągającym licznych odbiorców sztuki była Wystawa Poplenerowa –  IV Pleneru Inspiracji Twórczej, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku, latem 2011r. Plener ma charakter międzynarodowy,  uczestniczyło w nim osiemnastu  artystów  z Niemiec, Czech, Słowacji, Bułgarii i Litwy. Zdecydowana większość uczestników to nauczyciele akademiccy, którzy na co dzień zajmują się edukacją artystyczną młodych pokoleń. 

Wystawa została otwarta 8 marca koncertem koła sygnalistów  z Technikum Leśnego w Garbatce-Letnisku na hasło dyrektora Muzeum Regionalnego Pana Krzysztofa Reczka.  Po krótkim wprowadzeniu i powitaniu gości poprosił o zabranie głosu dyrektora ZSP W Garbatce – Letnisku, który pełnił funkcję komisarza pleneru. Pan Mirosław Dziedzicki opowiedział w kilku słowach o idei przedsięwzięcia. Dowiedzieliśmy się min. według jakiego klucza dobierani są artyści, jakie przesłanie ma plener, czemu służy i jakie są jego cele. Następnie głos zabrał Pan profesor Olszewski i opowiedział  o „tej wakacyjnej przygodzie” od strony kuchni. Przewidywał jaka może być dalsza droga pleneru. Podkreślił fakt wyjątkowej promocji regionu poprzez takie działania, przecież o powiecie kozienickim i Garbatce usłyszało wiele ludzi poza granicami naszego państwa. Jako ważne uznał, iż dzięki plenerowi powstało kolejne miejsce, w którym mogą spotykać się  ludzie sztuki, realizować swoje pomysły twórcze i wykazywać się kreatywnością. Jest to, więc zjawisko kulturotwórcze, ponieważ ludzie jako odbiorcy sztuki uczestniczą w tym wydarzeniu, inspirując się tym samym, uwrażliwiając i stając bardziej dojrzałymi odbiorcami sztuki. Niezwykle istotnym jest również fakt promocji szkoły i możliwości uwrażliwiania uczniów na sztukę i kulturę. Podczas pleneru mają przecież możliwość rozmowy  z uczestnikami , którzy są autorytetami w swych dziedzinach, na temat kompozycji dzieł, użytych materiałów i możliwej interpretacji.

    Po tych ciekawych opowieściach można było zwiedzać wystawę.  A zwiedzali ją zwykli obywatele i specjalnie zaproszeni goście wśród, których dało się zauważyć Pana Adolfa Krzemińskiego, Stefana Rosińskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego Powiatu Kozienickiego Panią Ewę  Jarosz, Ewę Malec, Pana Pawła Boryczkę, wielu artystów związanych z Kozienicami, sympatyków sztuki i odbiorców kultury. Wśród artystów – autorytetów można było dostrzec Pana prof. Aleksandra Olszewskiego dziekana Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, Pana prodziekana Wiesława Jelonka, Pana prof. Andrzeja Markiewicza, prof. Andrzeja Brzegowego i innych nauczycieli akademickich min. Pana Adama Gugałę, którzy jednocześnie byli uczestnikami pleneru. Niezwykle interesująca była koncepcja wprowadzenia oglądających na wystawę poprzez etiudę fotograficzną, która znajdowała się w holu. Na zdjęciach w reporterskim skrócie można było zobaczyć jak wyglądały prace, kto, co i jak robił. Uwiecznione zostały momenty pracy twórczej, odpoczynku, posiłków i piękne widoki Garbatki. Następnie oglądający przechodząc przez kolejne sale oglądali wyeksponowane prace, które trzeba przyznać wzbudzały duże zainteresowanie. Jedne z nich intrygowały tajemniczością, inne oryginalnością, wzbudzały zainteresowanie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci, co nie dziwi, zwłaszcza, że wśród prac znajdowały się telewizory na drewnianych nogach – demony współczesnego świata i dziwne, oniryczne zjawy. Prezentowane eksponaty charakteryzowała duża różnorodność : od tych niezwykłych, oryginalnych po przykłady klasycznego warsztatu malarskiego.  Wszystko to zdecydowanie godne obejrzenia w atmosferze skupienia, rozmyślań, swoistego przystanku w rozpędzonej codzienności, a jednocześnie radosne i zdecydowanie dające dużą przyjemność oglądającym.