Obok dotychczasowych kierunków nauczania jakie oferuje szkoła: Technikum Drzewne, Technikum Leśne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa-stolarz, z dniem 1 września 2012r. zostają otworzone nowe kierunki:

Drewniana piłka.Autor Bartosz Ziemka I nagroda 2008 w konkursie  na Targach w Poznaniu

Drewniany rower. Autor Mateusz Bachanek wyróżnienie 2010 w konkursie na Targach w Poznaniu

Drewniany robot autor Dariusz Sikora I nagroda 2011 w konkursie na Targach w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące (3 lata) –klasy mundurowe:  – bezpieczeństwo publiczne (klasa policyjna)  – kierunek penitencjarny (funkcjonariusz służby więziennej)a także klasa wielozawodowa, w której swoje umiejętności młodzież będzie kształcić  w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, technolog zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik), murarz-tynkarz, dekarz, wędliniarz, piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, elektryk, tapicer, sprzedawca.    Nauka w klasie wielozawodowej trwać będzie 3 lata. Młodzież ucząca się w tej klasie oprócz przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, przewidzianych w podstawach programowych dla szkolnictwa zawodowego, będzie kształcić swoje umiejętności i zdobywać wiedzę praktyczną w poszczególnych zakładach branżowych, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Pod koniec 3-letniego okresu edukacji uczeń przystąpi do egzaminu zawodowego, dzięki któremu otrzyma zawód zgodny z kierunkiem kształcenia.    Rynek pracy w Polsce obecnie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych fachowców, zwłaszcza że wielu młodych ludzi wyemigrowało i znalazło zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. Dlatego też proponowane kierunki kształcenia umożliwią absolwentom podjęcie pracy, gdyż są to zawody pozyskiwane na rynku i cenione ze względu na niszowość             i atrakcyjność.    Wiele możliwości mają tu stolarze, cieśle, dekarze, murarze, hydraulicy, elektrycy. Kto z nas nie korzystał z usług tych fachowców? Ci, którzy budują lub remontują dom, wiedzą jak duże jest zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych specjalistów. Wiemy doskonale, że obecny rynek pracy potrzebuje rzemieślników, którzy mogliby świadczyć tego typu usługi, dlatego też nasza szkoła wychodzi z propozycją dla młodego pokolenia Polaków, którzy chcieliby zdobyć atrakcyjny zawód i zaistnieć na rynku jako wykwalifikowani fachowcy.    Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, pomaga realizować cele, tak aby były one spełnieniem oczekiwanych marzeń. Świadczy o tym wielokrotne zwycięstwo i liczne wyróżnienia na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie co roku Szkoła Drzewna z Garbatki bierze udział, a jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca w Konkursie „Wyczarowane z drewna”. To uczniowie z klas drzewnych, przyszli stolarze „wyczarowują” z drewna niesamowite, cudowne eksponaty, które fascynują organizatorów Konkursu, za które są wysoko nagradzani, a szkoła dzięki temu zdobywa uznanie w skali ogólnopolskiej, za to że kształci młode talenty i umożliwia ich dalszy rozwój.    Oferowane zawody z pewnością umożliwią absolwentom zdobycie pracy, a młodzieży uczącej się dostarczą wiele miłych wrażeń, związanych z okresem edukacji, pozwolą zdobyć wiedzę i nowe umiejętności oraz atrakcyjny zawód.Zapraszamy    www.drzewna.com                              

 

Marta Mroczek                                              nauczycielka ZSP w Garbatce- Letnisku