W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Mazur, Zarząd LKS PLON Garbatka min. Pan Tadeusz Cieloch, Piotr Pacocha, Piotr Sosnowski, oraz zawodnicy Daniel Maj, Adam Wołos, Piotr Jędra.

 

 

Jak powiedział Prezes LKS PLON Garbatka Pan Jerzy Leszczyński, nasze stroje zdecydowanie wzmogą identyfikację  zawodników z Gminą Garbatka-Letnisko.Przygotowała: Kinga Kowalczyk