Zakup przyczyni się do zwiększenia efektywności działań jednostek porządkowych w zakresie utrzymania i czystości w gminie, będzie służył m.in. do utrzymania dobrego stanu rowów i poboczy oraz zieleni przydrożnej, wykorzystany zostanie do prowadzenia działań pielęgnacyjnych na zielonych obszarach gminy. Pług przydatny będzie w w sezonie zimowym. Łączna wartość ciągnika i osprzętu to 168 915,90 zł. pokryta została ze środków własnych budżetu Gminy Garbatka-Letnisko. 

 

 

Marzena Mularska