25 stycznia 2024 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie”. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 19 lutego 2024 roku o godz. 1015. W ramach zadania zostanie utworzonych 15 miejsc opieki dzieci w wieku do 3 lat. Na przedmiotowe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Maluch+ w kwocie 610.507,52 zł.

Dnia 26 stycznia 2024 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy w celu realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: Garbatka-Letnisko Północ, Garbatka-Letnisko Południe oraz Garbatka Długa”. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 15 lutego 2024 roku o godz. 1015. Zadanie to zostało podzielone na 3 części, tj.:

I część – obejmująca ulice: Fabryczną (od przejazdu kolejowego do ul. Dębowej), dr. Jana Jaworskiego, Zdrowotną, Dębową, Krótką, Dąbrowskiego, Leśną oraz Chłodną.

II część obejmująca ulice: Miłą, Niecałą, Błotną oraz dokończenie ul. Adama Mickiewicza.

II część dotyczy drogi gminnej w msc. Garbatka Długa na odcinku od skrzyżowania z ul. Z. Herberta do DW 691.