Wartość samochodu to 824.100,0 zł. Zakup samochodu został współfinansowany przez pozyskane dotacje. Kwotę 370 tysięcy zł. przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 225 tysięcy zł. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, 130 tysięcy zł. Pozyskano od Samorządu Województwa Mazowieckiego, natomiast blisko 100 tysięcy zł. przekazała Gmina Garbatka-Letnisko. Jesteśmy pewni, że nowy samochód zdecydowanie wspomoże prowadzenie akcji ratowniczych a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców.