– Nr 5

 

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Gminy Garbatka-Letnisko przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w swojej siedzibie w dniu:

 

18 września 2018r. w godz. od 1500 do 1800

19 września 2018r. w godz. od 900 do 1200

20 września 2018r. w godz. od 1500 do 1800

21 września 2018r. w godz. od 900 do 1200

24 września 2018r. w godz. od 1500 do 1800

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Garbatce-Letnisko

 

Artur Jan Rusinek