O G Ł O S Z E N I E DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY, RADY POWIATU, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ORAZ WYBORÓW WÓJTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 z późn. zm.)

 

ZWOŁUJĘ   PIERWSZE POSIEDZENIE

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

które odbędzie się w dniu 4 listopada 2014 r. o godz. 17.00 W Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

 

Wójt /-/ mgr Robert Kowalczyk