Rangę uroczystości i nabożeństwa podkreślała orkiestra wojskowa i udział Żołnierzy Kompanii honorowej   oraz fakt, iż tegoroczne obchody zostały objęte Patronatem Narodowym  Prezydenta RP Andrzeja Dudy, oraz Patronatami Honorowymi Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Kancelarii Prezesa RM Sekretarza Stanu Marka Suskiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędu  ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Listy na okoliczność nadania patronatów uroczyście odczytała Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz.

 

Licznie przybyłych gości przywitał Wójt Robert Kowalczyk, następnie zabrali głos Goście, po czym odczytano uroczysty Apel Poległych oraz oddano salwy honorowe.Następnie delegacje Gminy Garbatka-Letnisko, parlamentarzystów, kombatantów,  samorządowców oraz instytucji i Mieszkańców, złożyły wieńce by uczcić pamięć o poległych Legionistach.    Na zakończeniu  tej części uroczystości przyznano odznaczenia i ryngrafy dla osób i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do dbania o pamięć o tamtych czasach. Wśród nich znaleźli się min. Wójt Robert Kowalczyk, Sekretarz Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Włodzimierz Mazur  oraz podległe placówki oświatowe i sama Gmina Garbatka-Letnisko.

 Dalsza część miała miejsce na polach w miejscowości Brzustów, tam mogliśmy podziwiać widowisko historyczne, zaprezentowane przez ponad 100 rekonstruktorów z 22 Pułkiem Ułanów Podkarpackich na czele. Wydarzenia z  22-26 października 1914 r. to wydarzenia,  o  których nie można zapomnieć, i o których trzeba przypominać zwłaszcza młodym.   Bitwa pod Anielinem-Laskami, Bitwa trzech Marszałków była największym polem walki Legionów Polskich na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. Stała się ona jednym z zalążków do odzyskania przez Polskę Niepodległości Uroczyste obchody zakończyły się wspólnym ogniskiem.

Kinga Kowalczyk