W niedzielnych uroczystościach brali udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Garbatka-Letnisko z wójt Teresą Fryszkiewicz,  sekretarz Marzeną Pomarańską oraz Przewodniczącym Rady Gminy – Włodzimierzem Mazurem na czele. Obecni byli również Poseł na Sejm – Konrad Frysztak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek, z-ca Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – Adam Duszyk, zastępca Burmistrza Pionek – Kamila Kaczorowska, wójt Gminy Gniewoszów – Marcin Gac, Radni Powiatowi – Lidia Ligorowska, Waldemar Banaś oraz Waldemar Witkowski. Służby mundurowe reprezentowali: zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach – Jacek Hebda, Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie – Artur Leszczyński oraz reprezentacja Zakładu Karnego w Żytkowicach i Nadleśnictwa Zwoleń. Licznie przybyły również Związki i stowarzyszenia, w tym: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci J. Piłsudskiego, Stowarzyszenie im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych oraz placówki oświatowe i licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą Świętą w intencji uczestników bitwy oraz zamordowanych mieszkańców wsi Molendy. Nabożeństwo zostało odprawione w Kościele pw. NNMP w Garbatce -Letnisku. Uroczystą Eucharystię odprawił Proboszcz Parafii pw. NNMP w Garbatce-Letnisko – ks. Kan. Augustyn Rymarczyk – O miłosierdzie Boże prosimy dla tych, którzy polegli w bitwie pod Molendami. Modlimy się w intencji naszej ojczyzny.

 

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Ofiar Pomordowanych w miejscowości Molendy, gdzie uroczyście zabrzmiał hymn narodowy. Następnie Wójt Teresa Fryszkiewicz powitała wszystkich gości, podziękowała za pamięć i liczne przybycie.

– W imieniu własnym, oraz społeczności gminy Garbatka-Letnisko pragnę powitać wszystkich na obchodach rocznicy Bitwy pod Molendami. To tu 79 lat temu w wiosenny kwietniowy dzień stoczona została najbardziej krwawa bitwa partyzancka na ziemi kozienickiej podczas II Wojny Światowej. To tu upamiętnieni zostali nasi bracia, mężowie, ojcowie, którzy oddali życie za wolność i sprawiedliwość. Naszym obywatelskim, jak również czysto ludzkim obowiązkiem jest zachować w pamięci wydarzenia oraz ludzi, które wpisały się na wieki w historię naszej gminy. Te tragiczne wydarzenia sprzed lat uświadamiają nam, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, a ludzi, którzy o nią walczą należy upamiętniać. My pamiętamy! – mówiła wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz

W trakcie uroczystości przedstawiony został rys historyczny minionych wydarzeń przez uczennicę Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko. O głos poprosił również poseł RP Konrad Frysztak.

– Tak jak przed 79 laty, tak i dziś za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, tak jak wtedy dumni Polacy stawiali czoła, tak dzisiaj dumny naród ukraiński stawia czoła. To jest dobry czas, by przypomnieć, że tak jak powiedziała pani wójt, wolność i pokój nie został dany nam raz na zawsze. Dziś jesteśmy silni naszymi sojuszami, Paktem Północnoatlantyckim, Unią Europejską. Dziś czujemy się, jesteśmy bezpieczni. Na naszym niebie pilnują nas samoloty sojuszu i wiemy, że dziś nasze granice są bezpieczne. Tym samym należy pamiętać o tych, którzy przelewali krew za to, byśmy mogli podejmować takie decyzje, byśmy mogli decydować o swoim losie, byśmy mogli mówić w języku polskim, byśmy mogli podejmować decyzje co do naszych faktów, co do naszej współpracy międzynarodowej. 79 lat temu w czasie niemieckiej okupacji dzielny naród Polski stawiał czoła przeważającym siłą wroga. Dlatego cieszę się i dziękuję wszystkim państwu, którzy bierzecie udział w uroczystościach patriotycznych czcicie, pamięć poległych i pomordowanych, bo to oni oddawali krew za waszą i naszą wolność. Cześć i chwała bohaterom. – mówił poseł RP Konrad Frysztak.

Głos również zabrali Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek oraz z-ca Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – Adam Duszyk, który odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Część oficjalna wydarzenia zakończona została podziękowaniami za udział w obchodach mieszkańcom wsi Molendy, kombatantom, pocztom sztandarowym, samorządowcom, młodzieży szkolnej, zaproszonym gościom, jak również proboszczowi za odprawienie mszy świętej w intencji poległych w walce. Chwilę później kolejno przybyłe delegacje, aby uczcić pamięć poległych złożyły pod pomnikiem wieńce, znicze i kwiaty.  Na wszystkich przybyłych czekał także „żołnierski” poczęstunek, zorganizowany przez władze samorządowe gminy Garbatka-Letnisko.

 

7 kwietnia 1944 oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej pod dowództwem Józefa Abramczyka „Tomasza” i „Gryfa”, otoczone we wsi przez przeważające siły niemieckie, stoczyły zaciętą bitwę wyrywając się z okrążenia. Po stronie niemieckiej walczyło od 2,5 do 3 tysięcy żołnierzy, partyzantów zaś było około 120. Bitwa pod Molendami była największą bitwą partyzancką w całym Obwodzie Kozienickim podczas II wojny światowej.