Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu oglądali krótką prezentację multimedialną, gdzie przedstawione zostały wydarzenia historyczne z dnia 11 listopada 1918 r., a także zaprezentowana została postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Natępnie wszyscy odśpiewali hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” pamiętając o zachowaniu należytej postawy. Uroczystość uświetniona została występem artystyczny przygotowanym przez dzieci z grupy „Tęczowe Nutki” pod kierownictwem Pani mgr Doroty Ziarkowskiej, mgr Katarzyny Cywki i mgr Aleksandry Zdrzalik. Po występach, dzieci wręczyły przybyłym gościom Odznaki Małych Patriotów, za które Pani Wójt serdecznie podziękowała i obdarowała wszystkie dzieci słodkimi upominkami.

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu. 

Poniżej krótka fotorelacja z dzisiejszych występów.