OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Garbatka-Letnisko w wyborach do rad gmin, rad owiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Garbatce-Letnisko podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Garbatka-Letnisko:

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Garbatce-Letnisko podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

 

 

 

 

 

 

1.

KOWALCZYK Robert Tomasz, lat 50, wykształcenie Wyższe, zam. Garbatka-Letnisko,członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej, złożył następujące oświadczenie:pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustaw.

zgłoszony przez KW „NASZ REGION KOZIENICKI”

 

 

2.

MOLENDA Tadeusz, lat 67, wykształcenie Wyższe, zam. Garbatka-Letnisko,nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

3.

STALMACH Krzysztof, lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Garbatka-Letnisko,nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KW „PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA”

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko

Stanisław Siembor