Obwieszczenie dotytyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001702_MAZ_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla obsługi linii kolejowej nr 26- wieży z natenami i odgromnikiem o wysokości do 47 m, kontenera technologicznego, przyłącza energetycznego, ogrodzenia, utwardzenia terenu, na terenie działki ewidencyjnej nr 490/1, obręb 0010 – Garbatka Letnisko Południe, Gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie.