OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY  GARBATKA-LETNISKO z  dnia  10 października  2014 roku.

 

w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a, 61b ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Uchwały Nr XXIII/78/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013, poz. 1961) Uchwały Nr XL/42/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko podaje do publicznej wiadomości granice, numery obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Nr obwodu głosowania

 

Granica obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

1

Sołectwo: Molendy,

Sołectwo: Garbatka-Letnisko, ulice: Chłodna, Leśna, Henryka Dąbrowskiego, Dębowa, Krótka, Zdrowotna, dr.Jana Jaworskiego, Fabryczna od nr 5 do nr 18, Partyzantów, Drzewiarzy, Plażowa, Grabowa, Juliusza Słowackiego, Zofii Nałkowskiej, mjr Romana Bielawskiego, Spacerowa, Ignacego Krasickiego, Zofii Sztobryn, Kolejowa

Przedszkole Samorządowe „Pod sosnową szyszką” , 26-930 Garbatka-Letnisko

ul. Krasickiego 4

 

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

 

 

 

 

2

Sołectwo: Ponikwa,

Sołectwo: Garbatka-Letnisko ulice: Zwoleńska, Pionkowska, Graniczna, Północna, Sołdacka, Polna, Kozienicka, Młynarska, Wąska, Zielona, Poprzeczna, Żywiczna,

Sołectwo: Garbatka-Letnisko ulice: Wspólna, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Miła, Niecała, ks. Józefa Kuropieski, Błotna,

Sołectwo: Garbatka-Letnisko ulice: Jana Kochanowskiego strona parzysta od nr 2 do nr 88, ul. Jana Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 1 do 91, Spółdzielcza, Czarnoleska, Martyrologii, Skrzyńskich.

 

Publiczne Gimnazjum, 26-930 Garbatka-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 2

 

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

 

lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sołectwo: Garbatka Długa i Garbatka Nowa

Sołectwo:Garbatka-Letnisko, ulice:

Jana Kochanowskiego strona parzysta od nr 90 do nr 194, Jana Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 93 do nr 137, Hanki Lewandowicz od nr 1 do nr 6, Podlas, Janusza Korczaka, 15 Stycznia, Leona Kruczkowskiego, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Wodna, Wiklinowa, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa,

Sołectwo: Garbatka-Letnisko, ulice:

Jana Kochanowskiego strona parzysta od nr 196 do nr 288, Jana Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 139 do nr 169, Gołębia, Przemysłowa, Hanki Lewandowicz od nr 7 do nr 30, Fabryczna od nr 1 do nr 4, Klonowa, Tadeusza Kościuszki, Adama Tyszki, Stanisława Staszica, Jana Kilińskiego,

Sołectwo: Garbatka-Letnisko, ulice:

ppłk. Wł. Molendy „Graba”, Jana Kochanowskiego strona parzysta od nr 290 do nr 360, Jana Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 171 do nr 211, Hanki Lewandowicz od nr 31 do nr 35, Mikołaja Reja, Żwirki i Wigury, Gwardii Ludowej, Ogrodowa, Spokojna, Cicha,

Sołectwo: Garbatka-Letnisko, ulice:

Jana Kochanowskiego strona parzysta od nr 362 do nr 434, Jana Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 213 do nr 255A, Hanki Lewandowicz od nr 36 do nr 40, Parkowa, Dolna, Wiejska, Stanisława Moniuszki, 3 Maja, Sosnowa, Daleka, Brzozowa

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Promocji 26-930 Garbatka-Letnisko ul. Jana Kochanowskiego 135

 

 

lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

4

Sołectwa: Anielin, Brzustów,

Sołectwo: Bogucin

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Bogucinie

lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

5

Sołectwo : Bąkowiec

Sołectwo: Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka

Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowcu 50

 

lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

6

Zakład Karny w Żytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach

 

 

Głosowanie odbywa się w godzinach od 7ºº do 21ºº

 

Uwaga:

Wyborcy niepełnosprawni do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braill´a i przez pełnomocnika.

Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza Wójtowi Gminy ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

Dane teleadresowe: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, tel. 48 6210194 w. 27, fax 48 6210054, e-mail [email protected]

Do dnia 7 listopada (piątek) należy zgłosić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 

 

Wójt

 

/-/ mgr Robert Kowalczyk