Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca musi w terminie 12 miesięcy złożyć przedmiotową deklarację. Natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od pierwszego dnia uruchomienia tego źródła ciepła.  

 

Deklarację można złożyć w formie:

elektronicznej na stronie https://zone.gunb.gov.pl/

– lub papierowej – formularz dostępny na stronie:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/, którą należy przekazać do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1 lub do Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Spacerowej 2A.

 

                                                                            Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz