Medale w asyście pracowników Urzędu Stanu Cywilnego wręczał wójt Robert Kowalczyk. Jubilaci otrzymali również kwiaty od  Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura i pamiątkowe dyplomy  od Sekretarza  Gminy Teresy Fryszkiewicz.

 

 

Było chóralnie odśpiewane sto lat, toast wzniesiony szampanem i słodki poczęstunek a o oprawę muzyczną zadbał Pan Eugeniusz Moryc, śpiewem Pani  Krystyna Kibil  oraz recytacją wiersza własnego autorstwa Panią Alicję Mazur.

Życzenia kolejny 50 lat złożył wójt Robert Kowalczyk, ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur